Mondor Management

Certificat de:


 

 

Managementul Securităţii Informaţiei

Sistemul de Management pentru Securitatea Informaţiei
(Potrivit SR EN ISO 27001:2006)

SR EN ISO 27001:2006 (Information Security Management System) este standardul aplicabil sistemelor de management pentru securitatea informaţiei, având drept scop confidenţialitatea, integritatea şi disponibilitatea informaţiei. Implementarea acestui standard conferă securitate pe termen lung, bazându-se pe implementarea politicilor, procedurilor şi metodelor de securitate destinate protejării informaţiei şi resurselor de care dispune organizaţia.

Standardul poate fi aplicat oricărui tip şi mărime de organizaţie, indiferent de tipul afacerii, produs şi/sau serviciu, pentru firme mici, mijlocii sau mari, pentru instituţii ale administraţiei publice, pentru cabinete medicale şi altele.

Avantajele implementării sistemului de management al securităţii informaţionale şi certificării organizaţiei:

 • certificare recunoscută internaţional;

 • îndeplinirea condiţiei de a fi certificat impusă de clienţi /furnizori;

 • creşterea credibilităţii în calitatea produsului şi/sau serviciului;

 • protejarea resurselor informaţionale;

 • riscurile organizaţionale legate de securitatea informaţiei sunt identificate, măsurate şi administrate în mod corect;

 • evitarea litigiilor asociate confidenţialităţii;

 • identificarea riscurilor şi cerinţelor legale referitoare la securitatea informaţiei;

 • posibilitatea de a participa la licitaţii;

 • crearea cadrului pentru îmbunătăţirea continuă;

 • creşterea cifrei de afaceri;

 • optimizarea productivităţii;

 • gradul de satisfacţie al clienţilor în continuă creştere;

 • activităţi documentate şi controlate;

 • reducerea costurilor prin eficientizarea resurselor;

 • consecvenţă privind calitatea produsului/serviciului şi conformitatea cu cerinţele legale;

 • o clară definire a responsabilităţilor şi autorităţilor.


• Managementul Calităţii • Managementul Mediului • Managementul Sănătăţii •
Managementul Securităţii Informaţiei • Audit tehnic • 
Studii clinice • Etapele Consultanţei •
•  De ce Mondor Management • Contact

 


Trimite-ţi un mesaj la adresa webmaster@plusx.ro cu sugestiile Dumneavoastră despre acest site.
Copyright © 2009 SC Mondor Management SRL
Ultima actualizare: 30-12-2014
Data publicării: 23.01.2009