Mondor Management

Certificat de:


 

 

Managementul Sănătăţii

Sistemul de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale
(Potrivit OHSAS SR 18001:2008)

SR OHSAS 18001:2008 (OHSAS – Occupational Health and Safety Assessment Series) este un standard internaţional care precizează cerinţele pentru un sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, ce are ca scop reducerea şi gestionarea riscurilor sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, reducerea numărului accidentelor de muncă şi îmbunătăţirea performanţelor manageriale.

Standardul poate fi aplicat oricărui tip şi mărime de organizaţie, indiferent de tipul afacerii, produs şi/sau serviciu, pentru firme mici, mijlocii sau mari, pentru instituţii ale administraţiei publice, pentru cabinete medicale şi altele.

Cui se adresează?

Specificaţiile OHSAS pot fi aplicate oricărei organizaţii care:

 • stabileşte un sistem de management OHS pentru a elimina sau minimiza riscul referitor la angajaţi şi la alte părţi interesate care ar putea fi expuşi riscurilor OHS asociate activităţilor lor;

 • se asigură de confomitatea sa în raport cu politica pe care şi-a stabilit-o referitor la OHS;

 • realizează o auto-determinare şi o declaraţie a conformării în raport cu specificaţiile;

 • ţinerea sub control a riscurilor profesionale prin determinarea riscurilor la locul de muncă;

 • reduce numărul accidentelor de muncă;

 • reduce pierderile materiale datorate accidentelor şi “pauzelor” de producţie;

 • face dovada respectării normelor generale şi specific de protecţia muncii.

Avantajele implementării sistemului de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale şi certificării organizaţiei:

 • certificare recunoscută internaţional;

 • îndeplinirea condiţiei de a fi certificat impusă de clienţi /furnizori;

 • creşterea credibilităţii în calitatea produsului şi/sau serviciului;

 • identificarea elementelor afacerii duneavoastră care au impact asupra sănatăţii şi securităţii ocupaţionale;

 • creşterea productivităţii muncii;

 • identificarea riscurilor şi cerinţelor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă;

 • reducerea costurilor referitoare la asigurarea sănătăţii şi securităţii ocupaţionale;

 • posibilitatea de a participa la licitaţii;

 • crearea cadrului pentru îmbunătăţirea continuă;

 • creşterea cifrei de afaceri;

 • optimizarea productivităţii;

 • gradul de satisfacţie al clienţilor în continuă creştere;

 • activităţi documentate şi controlate;

 • reducerea costurilor prin eficientizarea resurselor;

 • consecvenţă privind calitatea produsului/serviciului şi conformitatea cu cerinţele legale;

 • o clară definire a responsabilităţilor şi autorităţilor.


• Managementul Calităţii • Managementul Mediului • Managementul Sănătăţii •
Managementul Securităţii Informaţiei • Audit tehnic • 
Studii clinice • Etapele Consultanţei •
•  De ce Mondor Management • Contact

 


Trimite-ţi un mesaj la adresa webmaster@plusx.ro cu sugestiile Dumneavoastră despre acest site.
Copyright © 2009 SC Mondor Management SRL
Ultima actualizare: 30-12-2014
Data publicării: 23.01.2009