Mondor Management

Certificat de:


 

 

Managementul Mediului

Sistemul de Management de Mediu
(Potrivit SR EN ISO 14001:2005) 

SR EN ISO 14001:2005 este un standard de recunoaştere internaţională care se referă la sistemul de management de mediu (Environmental Management System) al organizaţiei şi determină politica de mediu, aspectele şi impactul de mediu al serviciilor/produselor, planificarea obiectivelor privind protecţia mediului, stabilirea de ţinte măsurabile, implementarea politicilor, feed-back, acţiuni corective, monitorizare şi evaluare a sistemului de management.

Acest standard conţine cerinţe obligatorii privind respectarea legislaţiei şi reglementarilor de mediu aplicabile, conformitatea cu legislaţia, prevenirea poluării şi îmbunătăţirea continuă. Este aplicabil pentru orice organizaţie care urmăreşte să minimizeze efectele dăunatoare asupra mediului, cauzate de către activităţile afaceri sale şi să realizeze îmbunătăţirea continuă a performanţei în raport cu mediul.

Standardul poate fi aplicat oricărui tip şi mărime de organizaţie, indiferent de tipul afacerii, produs şi/sau serviciu, pentru firme mici, mijlocii sau mari, pentru instituţii ale administraţiei publice, pentru cabinete medicale şi altele, a căror activităţi au un impact asupra mediului.

Avantajele implementării sistemului de management de mediu şi certificării organizaţiei:

 • creşterea credibilităţii în calitatea produsului şi/sau serviciului;

 • demonstrarea preocupării pentru mediu;

 • reducerea numărului de accidente şi erori cu impact asupra mediului;

 • reducerea poluării;

 • posibilitatea de a participa la licitaţii;

 • crearea cadrului pentru îmbunătăţirea continuă;

 • creşterea cifrei de afaceri;

 • optimizarea productivităţii;

 • gradul de satisfacţie al clienţilor în continuă creştere;

 • activităţi documentate şi controlate;

 • reducerea costurilor prin eficientizarea resurselor;

 • consecvenţă privind calitatea produsului/serviciului şi conformitatea cu cerinţele legale;

 • o clară definire a responsabilităţilor şi autorităţilor.


• Managementul Calităţii • Managementul Mediului • Managementul Sănătăţii •
Managementul Securităţii Informaţiei • Audit tehnic • 
Studii clinice • Etapele Consultanţei •
•  De ce Mondor Management • Contact

 


Trimite-ţi un mesaj la adresa webmaster@plusx.ro cu sugestiile Dumneavoastră despre acest site.
Copyright © 2009 SC Mondor Management SRL
Ultima actualizare: 29-08-2022
Data publicării: 23.01.2009