Mondor Management

Certificat de:


 

 

Etapele Consultanței

Procesul de consultanță este constituit din mai multe etape standard, variabila fiind durata de timp și complexitatea sistemului.

Întâlnirea părților, negocierea clauzelor contractuale, semnarea contractului de consultanță

 

 

Identificarea situației existente în organizație, activitățile desfășurate și creionarea unei hărți a proceselor desfășurate și interacțiunea dintre acestea.

 

 

Instruire a personalului cu privire la procedurile interne potrivit cărora își vor desfășura activitatea.

 

 

Analiza documentelor interne (regulamente, formulare, etc) existente și revizuirea acestora în conformitate cu standardul de referință.

 

 

Controlul documentelor, controlul înregistrărilor, audit intern, controlul produsului neconform, acțiuni corective, acțiuni preventive, analiza efectuată de management

 

După caz: evaluarea furnizorilor, evaluarea satisfacției clienților, aigurarea resurselor umane, aprovizionare și altele specifice organizației.

 

Un “rezumat” al politicii organizației, obiectivelor generale și specifice, proceselor și procedurilor de sistem și operaționale, instrucțiunilor de lucru, etc.

 

 Punerea în practică a documentației

 

Identificarea posibilelor neconformități și conformitatea cu standardul

 

Stadiul îndeplinirii obiectivelor propuse, reclamații, acțiuni corective și preventive, acțiuni de îmbunătățire, etc.

 

 


• Managementul Calităţii • Managementul Mediului • Managementul Sănătăţii •
• Managementul Securităţii Informaţiei • Audit tehnic • 
• Studii clinice • Etapele Consultanţei •
•  De ce Mondor Management • Contact •

 


Trimite-ţi un mesaj la adresa webmaster@plusx.ro cu sugestiile Dumneavoastră despre acest site.
Copyright © 2009 SC Mondor Management SRL
Ultima actualizare: 30-12-2014
Data publicării: 23.01.2009