Mondor Management

Certificat de:


 

 

Managementul Calităţii

Sistemul de Management al Calităţii
(Potrivit SR EN ISO 9001:2008)

SR EN ISO 9001:2008 este un standard internaţional ce specifică cerinţele unui sistem de management al calităţii (Quality Management System), devenind un referenţial internaţional în relaţiile de business.

Standardul poate fi aplicat oricărui tip şi mărime de organizaţie, indiferent de tipul afacerii, produs şi/sau serviciu, pentru firme mici, mijlocii sau mari, pentru instituţii ale administraţiei publice, pentru cabinete medicale şi altele.

Sistemul de management al calităţii se adresează structurii organizaţiei în vederea conducerii proceselor sau afacerii sale, prin transformarea intrărilor de resurse într-un produs sau serviciu care satisface obiectivele organizaţiei, cerinţele de calitate ale clientului şi care este conform cu reglementările legale.

Cerinţele standardului dirijează managementul să aplice o orientare către client, o abordare procesuală a activităţii şi o tendinţă spre îmbunătăţire continuă.

Avantajele implementării sistemului de management al calităţii şi certificării organizaţiei:

 • certificare recunoscută internaţional;
 • îndeplinirea condiţiei de a fi certificat impusă de clienţi /furnizori;
 • o garanţie a calităţii sistemului de management pentru potenţialii clienţi;
 • creşterea credibilităţii în calitatea produsului şi/sau serviciului;
 • deschidere spre noi pieţe;
 • posibilitatea de a participa la licitaţii;
 • crearea cadrului pentru îmbunătăţirea continuă;
 • creşterea cifrei de afaceri;
 • optimizarea productivităţii;
 • gradul de satisfacţie al clienţilor în continuă creştere;
 • activităţi documentate şi controlate;
 • reducerea costurilor prin eficientizarea resurselor;
 • consecvenţă privind calitatea produsului/serviciului şi conformitatea cu cerinţele legale;
 • o clară definire a responsabilităţilor şi autorităţilor.

Principii de management

ISO 9001 se bazează pe următoarele principii de management:

Principiul 1 – Orientarea către client;

Principiul 2 – Leadership;

Principiul 3 – Implicarea personalului;

Principiul 4 – Abordarea procesuală;

Principiul 5 – Abordarea managementului ca sistem;

Principiul 6 – Îmbunătăţirea continuă;

Principiul 7 – Abordarea pe bază de fapte în luarea deciziilor;

Principiul 8 – Relaţii reciproc avantajoase cu furnizorul.


• Managementul Calităţii • Managementul Mediului • Managementul Sănătăţii •
Managementul Securităţii Informaţiei • Audit tehnic • 
Studii clinice • Etapele Consultanţei •
•  De ce Mondor Management • Contact

 


Trimite-ţi un mesaj la adresa webmaster@plusx.ro cu sugestiile Dumneavoastră despre acest site.
Copyright © 2009 SC Mondor Management SRL
Ultima actualizare: 30-12-2014
Data publicării: 23.01.2009