Mondor Management

Certificat de:


 

 

Audit tehnic

Audit tehnic şi de securitate pentru sisteme informatice

Mondor Management furnizează servicii de audit tehnic (şi de securitate) pentru sisteme informatice, ca şi componentă hardware şi/sau software, achiziţionate şi implementate în cadrul proiectelor cu finanţare din fonduri europene. Majoritatea proiectelor care au ca scop achiziţionarea de echipamente hardware şi/sau software sunt obligate să fie auditate din punct de vedere tehnic. În acest scop, echipa noastră de auditori auditează proiecte din punct de vedere al conformităţii, al existenţei echipamentelor hardware şi/sau software achiziţionate şi implementate, al respectării caracteristicilor tehnice şi al calendarului de activităţi.

În cadrul auditului tehnic, specialiştii firmei noastre (auditorii şi experţii tehnici) vor verifica cu precădere:

  • respectarea cerinţelor tehnice specificate în cererea şi contractul de finanţare;

  • respectarea calendarului de activităţi prevăzut;

  • modalitatea de achiziţionare a echipamentelor hardware şi/sau software, precum şi documentaţia de instalare şi configurare;

  • existenţa echipamentelor la sediul specificat în documentaţia de finanţare;

  • documentaţia privind testarea de software (dacă este cazul);

  • sistemul de protecţie şi de acces la software (dacă este cazul);

  • starea de funcţionare la momentul auditului a componentei hardware şi/sau software;

  • respectarea condiţiilor de mediu (dacă este cazul).

La finalul verificării documentaţiei mai sus amintite, auditorul va întocmi un Raport de audit tehnic constatator, axat, în special, pe conformitatea cu cerinţele tehnice, existenţa şi funcţionalitatea echipamentelor informatice.


• Managementul Calităţii • Managementul Mediului • Managementul Sănătăţii •
Managementul Securităţii Informaţiei • Audit tehnic • 
Studii clinice • Etapele Consultanţei •
•  De ce Mondor Management • Contact

 


Trimite-ţi un mesaj la adresa webmaster@plusx.ro cu sugestiile Dumneavoastră despre acest site.
Copyright © 2009 SC Mondor Management SRL
Ultima actualizare: 29-08-2022
Data publicării: 23.01.2009